Baskı ve web konusunda her zaman karşımıza çıkan bu iki terim, bunları ayıran özellikleri ve kullanım alanlarıyla alakalı bir kaç not’u sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Tanımlamalarla işe başlayalım. RGB: Red, Green, Blue Doğadaki tüm renklerin kodları Devamı